Gældende priser for fjernvarmeåret 1. Januar til 31. December 2024


Fjernvarme forbruget afregnes i Gigajoule og betales over 4 rater, med forfald til betaling 5.Februar - 6.Maj - 5.August - 4.November ( Kvartalsrater)

Årsopgørelsen bliver udfærdiget efter forbrugsaflæsning ultimo December måned og tilbagebetaling/efterbetaling reguleres i rate 1. Februar 2025

 

Priser

Ekskl. Moms

Inkl. Moms

Forbrug pr. Gigajoule (Gj)

kr. 146,40

kr. 183,00

Fast afgift

kr. 1.000,00

kr. 1.250,00

Kvadratmeter afgift pr.m2

kr. 9,00

kr. 11,25

Målerleje, Bimålerleje

kr. 600,00

kr. 750,00

Flytteregnskab

kr. 200,00

kr. 250,00

 

Motivationstarif / afkølingstarif beregnes ved flytning og års afregning.

Tillæg for ikke korrekt afkøling. 2 % pr. grad i tillæg lægges på Gigajoule prisen.

Afkølingstarif udregningsskema. Der gives 3° friløb som tillægges returtemperaturen

Motivationstarif

Temperaturen på fjernvarmevandet, der forlader varmeanlægget skal være så lav som muligt.

Da ikke alle får den samme fremløbstemperatur, pga. afstanden fra værket, stilles der krav til returtemperaturen efter nedenstående tabel

Fremløbstemperatur

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71+

Returløbstemperatur

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

30

30

30

30

30

30