Ændring af de almindelige bestemmelser

1. oktober 2021

Ændring af de almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.


Løjt Kirkeby Fjernvarme A.m.b.a ændre pr.1 januar 2022 de almindelige bestemmelser
for fjernvarmelevering grundet behov for digital kommunikation.

I henhold til EU-reglerne er værket forpligtet til at oplyse om energiforbruget
jf. BEK nr. 2251 af 29-12-2020 - bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres
oplysningsforpligtelser over for slutkunder om energiforbruget og fakturering m.v.

Dette betyder at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugeren digitalt
Og selskabet ønsker at kunne benytte sig af mail og sms da det er den billigste måde.
Derfor ændres der i værkets almindelige bestemmelser punkt 7.

Ønsker du at se de almindelige bestemmelser, kan de ses under menu punktet Profil på hjemmesiden.

For at sikre, at vi har de rigtige oplysninger på jer, ønsker vi at i logger in på e-Forsyningen

Og når i er logget ind skal i kontrollerer at det telefon nummer og den e-mail adresse i ønsker
oplysningerne sendt til er oplyst under punktet " mine oplysninger "

alternativt er i velkomme til at sende os en mail på post@lojtfjernvarme.dk hvor i oplyser
forbruger nr. samt den mail adresse og det telefon nummer i ønsker tilføjet
og skulle i være registreret til ikke at modtage digital post fra det offentlige vil vi også gerne
have besked da der så skal sendes et brev.


Er der spørgsmål til overstående er i velkommen til at kontakte os i kontor tiden
mandag - fredag fra kl. 08.00 - 12.00 på Telefon 74617887

Med venlig hilsen

Løjt Kirkeby Fjernvarme