GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST den. 25. MARTS

Der vil bliver indkaldt på ny når det er tilladt.

Velkommen til Løjt Fjernvarme

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS Service


Indbydelse til
GENERALFORSAMLING
Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Løjt Forsamlingshus
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 1930.

Hver tilsluttet husstand har 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget.


Dagsorden iflg. selskabets vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Formand aflægger beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse.
På valg er: Michael Dahl og Poul Søndersø
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor. Revisionscenteret A/S modtager genvalg
10. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er selskabet vært ved et par snitter og en øl/vand.
Kopi af regnskabet kan efter den 16. marts 2020 afhentes på værkets kontor Skovbyvej 4, bedst i kontortiden mellem kl. 8-9.

Vel mødt.
Bestyrelsen
v. formand Michael Dahl.