Hent udkast til årsrapporten 2020

Her kan årsrapporten Hentes

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de f...

Hvor er Danmarks grønne fremtid?

Den er ikke lige til at få øje på. Men lige under dine fødder ligge...

Velkommen til Løjt Kirkeby Fjernvarme a.m.b.a

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Tirsdag den 8. juni 2021 kl.19.30 i
Løjt Kultur og Forsamlingshus

Dagsorden iflg. selskabets vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Formand aflægger beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse.
På valg er. Asger Warncke – Rasmus Bøgen – Kai Frenzel
8 Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor. Revisionscenteret A/S modtager genvalg
10. Eventuelt

Vedtægterne er tilgængelig på vores hjemmeside www.lojtfjernvarme.dk
Og fra 10 maj ligger årsrapporten samt forslag til budget for indeværende år.

På grund af Covid19 samt hensyn til forsamlingshuset, skal man tilmelde sig
Til dette års generalforsamling ved at sende en mail til post@lojtfjernvarme.dk
Eller ringe på 74617887 og ved fremmødet skal der vises gyldig Corona pas og
grundet Covid19 vil der ikke blive serveret mad/drikke ved forsamlingen.

Vel mødt.
Bestyrelsen
v. formand Michael Dahl.

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS Service