Løjt Fjernvarme

Få mest mulig ud af din fjernvarme

Velkommen til Løjt Fjernvarme

Indbydelse til GENERALFORSAMLING

Løjt Forsamlingshus Onsdag den 27. marts 2019 kl. 1930.

Dagsorden iflg. selskabets vedtægter. 

  • Valg af dirigent
  • Formand aflægger beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab
  • Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Indkomne forslag.
  • Valg til bestyrelse.
  • På valg er: Henrik Nielsen og Mogens Christiansen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor. Revisionscenteret A/S modtager genvalg
  • Eventuelt

 

Hver tilsluttet husstand har 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget.

Efter generalforsamlingen er selskabet vært ved et par snitter og en øl/vand.

Kopi af regnskabet kan efter den 20. marts 2019 afhentes på værkets kontor Skovbyvej 4, bedst i kontortiden mellem kl. 8-9.  

Vel mødt:

formand: Michael Dahl.

 

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS Service