NY DATO FOR GENERALFORSAMLINGEN Tirsdag den. 8 September

Læs dagsorden nederst på siden

Velkommen til Løjt Fjernvarme

SMS Service

Modtag vigtige beskeder Hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område.

SMS Service


Indbydelse til
GENERALFORSAMLING
Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Løjt Forsamlingshus
Tirsdag den. 8 September 2020 kl. 1930.

Hver tilsluttet husstand har 1 stemme ved generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 2 fuldmagter pr. stemmeberettiget.


Dagsorden iflg. selskabets vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Formand aflægger beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse.
På valg er: Michael Dahl og Poul Søndersø
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor. Revisionscenteret A/S modtager genvalg
10. Eventuelt

 

Under generalforsamlingen serveres der kaffe - øl/vand.
Kopi af regnskabet kan afhentes på værkets kontor Skovbyvej 4, bedst i kontortiden mellem kl. 8-9.

Vel mødt.
Bestyrelsen
v. formand Michael Dahl.