Klimaaftalen vil udfase olie og gas

5. november 2020

Klimaaftalen vil udfase olie og gas

Har du fjernvarme i dag, kan du lune dig ved den klimaaftale, Folketinget vedtog med et bred flertal i juni. Aftalen gør det lettere at få økonomi i den grønne omstilling, fjernvarmen er i fuld gang med, og du er med på den grønne bølge.

Omvendt bliver den sorte varme dyrere. Så hvis du ikke har fjernvarme endnu, er det måske nu, du skal overveje det en ekstra gang.

Højere afgifter på fossile brændstoffer

Sagen er, at afgifterne kommer til at stige på fossile brændsler fra nytår 2021. Hvis du har dit eget olie- eller gasfyr, ser du altså ind i en fremtid med højere varmeregninger. Heldigvis lægger klimaaftalen også op til en økonomisk håndsrækning til dem, der skrotter deres olie- eller gasfyr, så det er et godt tidspunkt at komme med på en mere klimavenlig opvarmning.

Bedre vilkår for grøn fjernvarme

En af de forhindringer, der hidtil har stået i vejen for en grønnere fjernvarme, bliver nu også ryddet af vejen: Afgiften på elbaseret overskudsvarme bortfalder helt, så der kommer bedre økonomi i at aftage overskudsvarme fra eksempelvis datacentre og supermarkeder. Varme, der ellers vil gå tabt - og som nu kan komme fjervarmekunderne til gode i stedet.

Kontakt os, hvis du ikke har fjernvarme endnu - og gerne vil høre om dine muligheder.