Tilslutningspriser

Priser for tilslutning.

Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a

Har pr. 01-01-2019 besluttet at køre kampagne på tilslutning af fjernvarme. 

Det betyder at i en tidsbegrænset periode frem til 31-12-2020 er prisen som følgende

Nye huse som skal tilsluttes er prisen 20.000 kr. inkl. moms.

Dog med en max længde på 20 meter fra skel.

Ved længere stikledning er der en tillægs pris pr. meter.

Asfalt                    1722,00 kr.

Fliser                     1072,00 kr.

Have-græs-grus   819,00 kr.

Nyudstykning       652,00 kr.

For eksisterende huse inde for vores forsynings område der vil konvertere til Fjernvarme

Er prisen den samme ved at overgive os de energispare point der gives fra Energistyrelsen. 

For yderligere spørgsmål kontakt værket

 

Evt. byggemodningsbidrag:

Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

Indhent tilbud på byggemodning.