Tilslutningspriser

Tilslutnings priser til Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab

 Gældende fra 01-01-2024

                                                             Ekskl. Moms                         inkl. Moms

Grundbeløb pr. tilslutning                   15.000,00 kr.                        18.750,00 kr.

Stikledningsbidrag pr. Meter

Rør til indføring i teknik rum                    305.00 kr.                           381,25 kr.

Ny udstykning / ubefæstet areal              575.00 kr.                           718,75 kr.

Have – Græs – Grus                                   736.00 kr.                           920,00 kr.       

Flisebelægning                                          1050.00 kr.                        1312,50 kr.

Asfaltbelægning                                        1692.00 kr.                         2115,00 kr.

Indføring i bygningen  

Standart gennem sokkel og gulv              7300.00 kr.                         9125,00 kr.

Såfremt foringsrør er indstøbt i sokkel    3000.00 kr.                         3750,00 kr.

Ny udstykninger – byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykninger.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den

enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til

etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.

 

Ved fremsendelse af målfaste skitser, udarbejdes gerne overslag over omkostninger.

Større ejendomme og erhverv

Ved større ejendomme og erhverv udarbejdes gerne et tilbud.