Tilslutningspriser

Priser for tilslutning.

Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a

Har pr. 01-01-2019 besluttet at køre kampagne på tilslutning af fjernvarme. 

Det betyder at i en tidsbegrænset periode frem til 31-12-2022 er prisen som følgende

Tilslutning af privat parcelhus 20.000 kr. inkl. moms.

Installationen omfatter stikledning på max 20 meter, afsluttet med ventiler monteret ved nærmeste ydervæg plus levering af energimåler.

Ved længere stikledning er der en tillægs pris pr. meter.

Asfalt                    1722,00 kr.

Fliser                     1072,00 kr.

Have-græs-grus   819,00 kr.

Nyudstykning       652,00 kr.

Tilslutning af fjernvarme for erhvervsejendomme 

Afregnes i henhold til forudgående tilbud.

Udstykning af byggegrund til parcel eller erhverv.

Ved udstykning af byggegrund, hvor der skal nedlægges nye hovedledninger til fremføring af fjernvarme, vil udgiften blive pålagt ejer af byggegrunden.

For yderligere spørgsmål kontakt værket